Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
 
Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (09/11/2018 10:41 AM)

Ngày 02/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 682/KH-UBND thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm thực hiện tốt chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia trợ giúp xã hội, đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh, nâng cao tinh thần vật chất cho người dân, đảm bảo công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, ưu tiên người nghèo, người sống ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển. Bên cạnh đó nâng mức trợ giúp xã hội phù hợp với vòng đời, khả năng ngân sách của tỉnh và xu hướng chung; bảo đảm người dân gặp rủi ro được hỗ trợ kịp thời dưới nhiều hình thức từ nhà nước, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp xã hội, góp phần đảm bảo công bằng, ổn định và phát triển bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp xã hội; nghiên cứu, đề xuất một số chính sách trợ giúp xã hội và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội hiện hành trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trợ giúp xã hội. Cùng với đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội, hình thành nghề công tác xã hội chuyên nghiệp và hoàn thành mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới phát triển trợ giúp xã hội phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước tiếp cận với mức sống tối thiểu trong từng thời kỳ; ưu tiên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Trợ giúp xã hội phải đa dạng về mô hình, toàn diện cả về vật chất và tinh thần phù hợp với vòng đời con người, có tính chia sẻ giữa nhà nước, xã hội và người dân; đảm bảo người dân gặp rủi ro được hỗ trợ kịp thời từ nhà nước, các tổ chức và cộng đồng; song song với đó là đẩy mạnh phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

NQ (tổng  hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An