Ngày 23 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
 
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 (29/11/2018 09:23 AM)

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 725/KH-UBND về tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12/2018.

Mục đích của kế hoạch là nhằm tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Đồng thời, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS…

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12/2018. Khuyến khích các địa phương, đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo về các chủ đề: Xét nghiệm HIV tại cộng đồng, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc AIDS. Đồng thời, tổ chức gặp mặt, sinh hoạt, thảo luận với người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả …

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 như: Tổ chức lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12/2018 tại các địa phương, đơn vị; triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để triển khai hiệu quả tháng hành động, UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan thường trực phòng, chống AIDS tỉnh hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị.

Các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh phối hợp với ngành y tế trong việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Giao UBND huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tốt Lễ mít tinh và Diễu hành quần chúng hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2018 theo kế hoạch. UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch và văn bản hướng dẫn của ngành Y tế để triển khai thực hiện.

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An