Ngày 19 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Năm Cải cách hành chính 2019 trên địa bàn tỉnh
 
Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Năm Cải cách hành chính 2019 trên địa bàn tỉnh (10/07/2019 06:42 PM)

Ngày 8/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Năm Cải cách hành chính 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Năm Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An do một lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn. Đoàn liên ngành sẽ kiểm công tác triển khai và kết quả thực hiện các nội dung trọng tâm Năm Cải cách hành chính theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn sẽ kiểm tra theo phương thức không báo trước. Đối tượng kiểm tra là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời hạn kiểm tra là từ ngày 8/7 đến hết ngày 31/12/2019.    

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; tiếp thu và xử lý các kiến nghị của Đoàn kiểm tra thuộc thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý cấp trên và Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

P.V (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>