Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có gì khác để chống hành vi gian lận?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
(09/05/2019 04:45 PM)
Năm 2018, các địa phương đã cơ bản nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Số lượng các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh tăng lên rõ rệt so với năm 2017.
(09/04/2019 02:16 PM)
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/4 về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019.
(18/02/2019 04:45 PM)
Là nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 14/2 về kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Quỳ Châu.
(14/02/2019 02:49 PM)
Báo cáo số 67/BC-UBND về kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Quỳ Châu
(09/04/2018 01:42 PM)
Số liệu này được đưa ra tại Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về Kết quả xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017.
(05/04/2018 08:08 AM)
Báo cáo 204/BC-UBND về báo cáo kết quả kết quả xây dựng, đánh giá, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017
(31/07/2017 05:15 PM)
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND về việc triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.
(11/07/2017 07:52 AM)
Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(08/05/2017 07:58 AM)
Quyết định 619/QĐ-TTg ban hành quy định về xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An