Ngày 17 tháng 1 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tích cực vận động hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
(19/09/2016 08:39 AM)

ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ GÓP Ý HỘ TRỠ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

 

1. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

 

 

STT

ĐƠN VỊ

ĐT

EMAIL

1.

Bảo hiểm xã hội

0388.689.333

tiepdan@bhxh.nghean.gov.vn

2.

Công an tỉnh

0692.909.567

ca@nghean.gov.vn

3.

Liên đoàn lao động tỉnh


ldld@nghean.gov.vn

4.

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh


ducdn@nghean.gov.vn

5.

Đài Khí tượng Thuỷ văn

0383.845.920
0983 530 128

sykttv@gmail.com

6.

Cục Thống kê

0383.844.963

nhvinh@gso.gov.vn

7.

Ban dân tộc

0383.590.507

bdt@nghean.gov.vn

8.

BQL Khu kinh tế Đông Nam

0383.520.354

bqlkktdn@nghean.gov.vn

9.

Chi cục Thủy lợi ( VPTT BCH PCTT-TKCN tỉnh)10.

Cục Hải quan

0912516795

congly79t2003@gmail.com

11.

Cục Thuế Nghệ An


ctna@nghean.gov.vn

12.

Sở Công Thương

0383.844.970

gopy@congthuong.nghean.gov.vn

13.

Sở Giao thông Vận tải

Thanh tra sở: 0903.243.737

P.QL vân tải: 0383.596806

0912.882.795

P. QL kết cấu hạ tầng giao thông:

0914.912.552

Vp: 0383.844.530

gtvt@nghean.gov.vn

14.

Sở Khoa học và Công nghệ


khcn@nghean.gov.vn

15.

Sở Ngoại vụ

0383.560.726

0978.161.951

ngoaivu@nghean.gov.vn

16.

Sở Nông nghiệp & PTNT

0383.835.009

0383.844.929

nnptnn@nghean.gov.vn

17.

Sở Tài nguyên và Môi trường

PGĐ: 0383.586.451

0912.280.108

CVP: 0383.586.732

0912.292.809

tnmt@nghean.gov.vn

18.

Sở Tư pháp

0383.589.497

tuphap@nghean.gov.vn

19.

Sở Xây Dựng

CVP: 0383.830.944

Chánh Thanh tra:

0383.592.454

hopthugopysxd@xaydung.nghean.gov.vn

20.

Thanh tra tỉnh

0383.602.726

tt@nghean.gov.vn

21.

Viện Kiểm sát


Vanthu_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

22.

Sở Giáo dục và Đào tạo


gddt@nghean.gov.vn

23.

Sở Kế hoạch và Đầu tư


khdt@nghean.gov.vn

24.

Sở Lao động TB & XH

Phòng Lao động- Tiền lương- BHXH : 0383.830159

Phòng Việc Làm- An toàn Lao động: 0383.566.349

Phòng Dạy nghề: 0383.830161

 

ldtbxh@nghean.gov.vn

25.

Sở Nội vụ


nv@nghean.gov.vn

26.

Sở Tài chính

0383.849.037

CVP:0912.920.009

tc@nghean.gov.vn

27.

Sở Thông tin và Truyền thông


tttt@nghean.gov.vn

28.

Sở Văn hóa, Thể thao


vhtt@nghean.gov.vn

29.

Sở Y tế


yte@nghean.gov.vn

30.

Tỉnh đoàn


td@nghean.gov.vn

31.

Văn phòng UBND tỉnh


vpubnd@nghean.gov.vn

 

32.

Sở Du lịch


dulichna@nghean.gov.vn

 

 2. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

 

STT

ĐƠN VỊ

ĐT

EMAIL

1.              

Huyện Diễn Châu


 dienchau@nghean.gov.vn

2.              

Huyện Kỳ Sơn


 kyson@nghean.gov.vn

3.              

Huyện Nghi Lộc

0383.796.869

nghiloc@nghean.gov.vn

4.              

Huyện Quế Phong


 quephong@nghean.gov.vn

5.              

Huyện Quỳ Hợp


quyhop@nghean.gov.vn 

6.              

Huyện Thanh Chương


thanhchuong@nghean.gov.vn 

7.              

Huyện Tương Dương

0383.874.168

CVP HĐND-UBND:

0948.746.999

tuongduong@nghean.gov.vn

8.              

Huyện Đô Lương

0383.871.382

0911.915.899

doluong@nghean.gov.vn

 

9.              

Thị xã Cửa Lò


cualo@nghean.gov.vn 

10.            

Thị xã Thái Hòa


 thaihoa@nghean.gov.vn

11.            

Huyện Con Cuông


concuong@nghean.gov.vn 

12.            

Huyện Hưng Nguyên

CT : 0383.821.192

0912.574.597

tiepdanhungnguyen@gmail.com

13.            

Huyện Nam Đàn

0383.822.777

0383.822.111

bantiepdannamdan@gmail.com

14.            

Huyện Nghĩa Đàn


 nghiadan@nghean.gov.vn

15.            

Huyện Quỳ Châu

0383.884.339

quychau@nghean.gov.vn

16.            

Huyện Quỳnh Lưu


quynhluu@nghean.gov.vn 

17.            

Huyện Tân Kỳ


tanky@nghean.gov.vn 

18.            

Huyện Yên Thành


yenthanh@nghean.gov.vn 

19.            

Thành phố Vinh

0383.598.801

vinh@nghean.gov.vn

20.            

Thị xã Hoàng Mai


hoangmai@nghean.gov.vn 

21.            

Huyện Anh Sơn


 anhson@nghean.gov.vn

 

 

 

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An