Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giao ban cụm thi đua Hội Cựu chiến binh các huyện cụm đường 7 (09/11/2018 04:31 PM)

Ngày 09/11/2018, tại huyện Kỳ Sơn, hội Cựu chiến binh cụm thi đua số 1 gồm các huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn tổ chức giao ban để đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 


Đồng chí Vi Hải Thành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kỳ Sơn, Cụm trưởng cụm số 1 thông qua báo cáo toàn cụm

 

Trong năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong cụm đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện các phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc thực hiện các cuộc vận động của địa phương. Phong trào thi đua của Hội đã bám sát được nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của địa phương; các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, quan hệ công tác phối hợp hiệu quả với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội cùng cấp, nhiều mô hình hay, hiệu quả đã được các cấp hội tập trung xây dựng, nhân rộng, có tác động tích cực đến kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, trong đó nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới; sản xuất, làm kinh tế, giúp nhau nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững trong hội viên; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, bảo vệ môi trường. Các cấp hội trong cụm chú trọng đổi mới tác phong, lề lối, phong cách làm việc, hướng về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền những vấn đề có liên quan đến công tác CCB; Hội CCB các cấp thường xuyên nắm bắt và báo cáo với cấp ủy, chính quyền các cấp về tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CCB, chủ động đề xuất các giải pháp phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, củng cố lòng tin, sự đồng thuận trong nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Cùng với đó các cấp hội CCB đã làm tốt công tác chăm lo xây dựng củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên. Những kết quả của các cấp hội trong cụm đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Hội CCB nói riêng và Nhân dân nói chung.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác hội, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, cánh làm hay trong hoạt động tại đơn vị. 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Cần - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh biểu dương những kết quả của các cấp hội trong cụm đạt được trong thời gian qua, đồng chí mong muốn các thành viên Cụm thi đua trong thời gian tới tiếp tục vận động các hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ hội viên có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, ngăn chặn không để xảy ra các biểu hiện của “tự diến biến” “tự chuyển hóa” trong hội viên. Thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện cho mọi hội viên chủ động khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống để hạn chế thấp nhất số hội viên nghèo. Tích cực xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động ở các cấp Hội, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội. Xây dựng Hội CCB luôn trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và lòng yêu mến của Nhân dân.

 

Trần Đức - Duy Thành
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An