Ngày 21 tháng 4 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

 

 Đ/c Thái Thanh Quý

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 
Đ/c Lê Hồng Vinh

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

 


Đ/c Lê Minh Thông

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Đ/c Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Đinh Viết Hồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh


 

  CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH

 

Đ/c Nguyễn Hữu Cầu

Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh

 


Đ/c Trần Văn Hùng

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đậu Văn Thanh

TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

Đ/c Nguyễn Xuân Hải

TUV, Giám đốc Sở Tài chính

Đ/c Lê Đức Cường

TUV, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh


Đ/c Võ Duy Việt
TUV, Giám đốc Sở TN&MT

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi
TUV, Bí thư Thị uỷ Cửa Lò

Đ/c Nguyễn Văn Độ

TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư


Đ/c Trần Quốc Thành 
TUV, Giám đốc Sở KHCN

Đ/c Hồ Mậu Thanh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao


Đ/c Lương Thanh Hải

TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh


Đ/c Đoàn Hồng Vũ

Giám đốc Sở LĐ - TB&XH


Đ/c Lê Bá Hùng

TUV, Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

Đ/c Vi Văn Sửu

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp

Đ/c Hoàng Văn Tám

Giám đốc Sở Công Thương

Đ/c Nguyễn Hải Dương

Giám đốc Sở Ngoại vụ


Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch
 

 
 |  Đầu trang

 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An