Ngày 26 tháng 3 năm 2019
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
164/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vinh Tải về
163/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Thái Hòa Tải về
162/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tương Dương Tải về
747/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Thái Hòa Tải về
153/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An Tải về
146/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quỳ Hợp Tải về
147/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Kỳ Tải về
128/QĐ-UBND 20/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quỳ Châu Tải về
457/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu Tải về
456/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở khu dân cư (để đấu giá)tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
455/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá)tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
451/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc Tải về
121/QĐ-UBND 18/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quỳnh Lưu Tải về
120/QĐ-UBND 18/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2019 của huyện Đô Lương Tải về
119/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kỳ Sơn Tải về
118/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Con Cuông Tải về
117/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thanh Chương Tải về
116/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh Tải về
114/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Diễn Châu Tải về
110/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thanh Khai tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An