Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2117/QĐ-UBND 07/06/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá)tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương Tải về
2075/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hành xăng dầu tại Phường Vinh Tân, thành phố Vinh Tải về
314/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định về việc thay đổi vị trí, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Diễn Châu Tải về
313/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Chương Tải về
2048/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở khu dân cư (để đấu giá)tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu Tải về
2040/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc Tải về
765/QĐ-BGTVT 04/05/2019 Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn 2030 và định hướng đến sau năm 2030 Tải về
307/QĐ-UBND 30/05/2019 Quyết định vè việc điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Đàn Tải về
267/QĐ-UBND 22/05/2019 Quyết định công nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện tỉnh Nghệ An tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Tải về
1778/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư(để đấu giá)tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ Tải về
1724/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành Tải về
263/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đàn Tải về
1761/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở và trung tâm thương mại Xô Viết tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc Tải về
1760/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (đo Tải về
1759/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Tải về
1758/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn. Tải về
1757/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương Tải về
1754/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu Tải về
1753/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương Tải về
1744/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An