Ngày 20 tháng 1 năm 2019
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
5730/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở tái định cư xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc phục vụ GPMB dự án: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (g Tải về
5668/QĐ-UBND 25/12/2018 Quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng sản xuất sang mục đích xây dựng công trình phụ trợ khai và bãi thải phục vụ khai thác mỏ đá Tải về
5654/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng sản xuất sang thực hiện dự án: Xây dựng xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu của Công Tải về
960/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Thành phố Vinh, huyện Con Cuông Tải về
5572/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nộ tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
954/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tải về
7293/TB-STNMT.KS 03/12/2018 Công văn thông báo tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò mỏ đá hoa Phá Cáng, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An Tải về
5303/QĐ-UBND 30/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở tái định cư tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc phục vụ GPMB dự án: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Tải về
5147/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng khu kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò Tải về
5146/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá)tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên Tải về
5144/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu Tải về
5143/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu Tải về
5155/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu Tải về
5091/QĐ-UBND 16/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch xây dựng: lò mổ giết gia súc tập trung tại xã Đồng Hiếu, thị xã Thái Hòa Tải về
4985/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá)tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu Tải về
4984/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên Tải về
4907/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái phía Đông Nam thành phố Vinh Tải về
4904/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên Tải về
852/QĐ-UBND 02/11/2018 Quyết định về việc thu hồi của Lâm trường Cô Ba thuộc Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An Tải về
4773/QĐ-UBND 26/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/10.000 và dự toán kinh phí khảo sát, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An