Ngày 19 tháng 4 năm 2019
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1127/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở khu dân cư (để đấu giá) tại xã Nghi Thái huyện Nghi Lộc Tải về
186/QĐ-UBND 30/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Tải về
08/2019/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
875/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá)tại xã Tây Hiếu và xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa Tải về
179/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Tải về
177/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Tải về
176/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Tải về
174/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Quy hoạch chia lô đất ở tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Tải về
172/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Tải về
164/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vinh Tải về
163/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Thái Hòa Tải về
162/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tương Dương Tải về
747/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Thái Hòa Tải về
153/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An Tải về
146/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quỳ Hợp Tải về
147/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Kỳ Tải về
128/QĐ-UBND 20/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quỳ Châu Tải về
457/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu Tải về
456/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở khu dân cư (để đấu giá)tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
455/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá)tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An