Ngày 19 tháng 4 năm 2019
 
bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
tin tức
Skip portletPortlet Menu
Khai giảng lớp Giám đốc điều hành CEO – khóa 12

Sáng nay (28/7), Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Quản trị chuyên sâu – Giám đốc điều hành – CEO khóa 12; Chân dung CEO thời 4.0 tại thành phố Vinh cho đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An.

Diễn đàn giải mã khởi nghiệp thành công tại Nghệ An

Sáng nay (12/5),  Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Học viện Doanh nhân BSC tổ chức Diễn đàn giải mã khởi nghiệp thành công.

Năm 2018, Nghệ An sẽ tổ chức 16 lớp học nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp
Ngày 5/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã ký Quyết định 759/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.
Khai giảng khóa bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu Giám đốc tài chính – CFO

Sáng nay (9/9), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu Giám đốc tài chính – CFO. 

 
văn bản
Skip portletPortlet Menu
Kế hoạch số 581/ QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2015
Quyết định số 1143 QD-UBND về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An năm 2014
Thư ngỏ gửi doanh nghiệp
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời gian qua, Nghệ An đã thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân thông qua việc ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hơn nữa khu vực doanh nghiệp, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã không ngừng phát triển và trưởng thành; tính đến nay, toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 7 trên cả nước, sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng.
Quyết định số 5180/QD-UBND ngày 1/11/2013 về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
Quyết định số 5180/QD-UBND ngày 1/11/2013 về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
 
kế hoạch
Skip portletPortlet Menu
Kế hoạch phát triển bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân

Quyết định 5072/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 ban hành Kế hoạch phát triển bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2016 -2020 xem tại đây

Quyết định 2002/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 ban hành Kế hoạch phát triển bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân năm 2017 xem tại đây

Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 3/4/2013 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
Quyết định 1135/QĐ-UBND ngày 3/4/2013 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2013
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp thứ Nhất năm 2016 tại thành phố Vinh
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh Nghệ An  phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp tại thành phố Vinh
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu năm 2016 tại thành phố Vinh
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển (Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trường Doanh nhân TOP OLYMPIA tổ chức Lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu năm 2016 tại thành phố Vinh
Thông báo về việc đăng ký tư vấn hiện trường cho doanh nghiệp năm 2016
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016.
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp tại huyện Nam Đàn
Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 09/2/2015 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển phối hợp với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp tại huyện Nam Đàn
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An