Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
An toàn giao thông
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản HD chỉ đạo
 
Skip portletPortlet Menu
Luật - Pháp lệnh
 
 
 
(16/11/2013 10:44 AM)
Tháng 11 (từ 15/10 – 15/11/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 41 vụ TNGT đường bộ làm chết 27 người, bị thương 35 người, hư hỏng 11 ôtô, 28 mô tô... Tăng 1 vụ, giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2012; Tăng 18 vụ, 15 người chết, 13 người bị thương so với tháng 10/2013. Đối tượng vi phạm TTATGT chủ yếu là xe mô tô - xe máy (6.358 trường hợp) và xe ô tô (3.484 trường hợp).
(16/10/2013 09:25 AM)
Tháng 10 (từ ngày 16/9/2013 đến ngày 15/10/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 23 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 12 người, bị thương 22 người, hư hỏng 1 ôtô, 17 mô tô, 1 xe đạp; So với cùng kỳ năm 2012 số vụ không tăng không giảm, số người chết giảm 3 người, giảm 1 người bị thương; So với tháng 9/2013 giảm 3 vụ, giảm 11 người chết, tăng 7 người bị thương.
(16/09/2013 10:23 AM)
Tháng 9 (từ ngày 16/8/2013 đến ngày 15/9/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 26 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 23 người, bị thương 15 người; hư hỏng 11 ôtô, 15 mô tô, 3 xe đạp; So với cùng kỳ năm 2012 giảm 4 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 48 người bị thương; So với tháng 8/2013 tăng 5 vụ, tăng 12 người chết, giảm 2 người bị thương.
(16/08/2013 09:17 AM)
Tháng 8 (từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/8/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 21 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 11 người, bị thương 17 người, hư hỏng 1 đầu máy tàu hỏa, 11 ôtô, 20 mô tô; So với cùng kỳ năm 2012 giảm 5 vụ, giảm 6 người chết, giảm 6 người bị thương; So với tháng 7/2013 giảm 1 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 6 người bị thương.
(17/07/2013 10:15 AM)
Tháng 7 (từ ngày 16/6/2013 đến ngày 15/7/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 22 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 11 người, bị thương 23 người, hư hỏng 10 ôtô, 18 mô tô; So với cùng kỳ năm 2012 giảm 7 vụ, giảm 6 người chết, giảm 9 người bị thương; So với tháng 6/2013 giảm 3 vụ, giảm 5 người chết, giảm 6 người bị thương.
(16/06/2013 10:06 AM)

Tháng 6 (từ ngày 16/5/2013 đến ngày 15/6/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 25 vụ TNGT đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 29 người, hư hỏng 7 ôtô, 17 mô tô; So với cùng kỳ năm 2012 giảm 6 vụ, giảm 4 người chết, tăng 2 người bị thương; So với tháng 5/2013 giảm 1 vụ, số người chết không tăng không giảm, tăng 4 người bị thương.

(16/05/2013 10:04 AM)
Tháng 5 (từ ngày 16/4/2013 đến ngày 15/5/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 26 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 16 người, bị thương 25 người, hư hỏng 5 ôtô, 24 mô tô; So với cùng kỳ năm 2012 tăng 2 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương; So với tháng 4/2013 số vụ không tăng không giảm, giảm 4 người chết, tăng 10 người bị thương.
(17/04/2013 08:01 AM)

Tháng 4 (từ ngày 16/03/2012 đến ngày 15/04/2013) xẩy ra 26 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 20 người, bị thương 15 người, hư hỏng 8 ôtô, 19 mô tô; So với cùng kỳ năm 2012 tăng 5 vụ, tăng 10 người chết, giảm 6 người bị thương; So với tháng 3/2013 tăng 3 vụ, tăng 5 người chết, giảm 9 người bị thương.

(16/03/2013 10:00 AM)

Tháng 03 (Từ ngày 16/02/2012 đến ngày 15/03/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 23 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 15 người, bị thương 24 người, hư hỏng 6 ôtô, 22 mô tô; So với cùng kỳ năm 2012 tăng 1 vụ, giảm 1 người chết, tăng 8 người bị thương; So với tháng 02/2013 giảm 14 vụ, giảm 13 người chết, giảm 7 người bị thương.

(18/02/2013 09:57 AM)
Tháng 02 (từ ngày 16/01/2012 đến ngày 15/02/2013) trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 37 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 28 người, bị thương 31 người, hư hỏng 15 ôtô, 37 mô tô, 01 xe đạp; So với cùng kỳ năm 2012 tăng 9 vụ, tăng 12 người chết, tăng 11 người bị thương; So với tháng 01/2012 tăng 3 vụ, tăng 8 người chết, tăng 2 người bị thương.
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
video an toàn giao thông
Lễ tưởng niệm các nạn nhân an toàn giao thông
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An