image banner
Nghệ An xử phạt 03 cơ sở vi phạm hành chính trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kết luận 340/KL-UBND ngày 21/6 về việc thanh tra chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 893/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã thực hiện thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 06 Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) các huyện: Nghi Lộc, Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thị xã Cửa Lò, Thành phố Vinh và thanh tra 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã bám sát Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai một cách có hiệu quả. Cùng với đó, Đoàn đã kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đối tượng được thanh tra chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý theo quy định; làm rõ trách nhiệm của Ban chỉ đạo các huyệnđánh giá các nội dung đã làm được và chưa làm được. Từ đó, Đoàn đã hướng dẫn và chấn chỉnh hoạt động của các BCĐ liên ngành về ATTP tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn toàn tỉnh. Các hồ sơ thanh tra tại các đơn vị, địa phương đầy đủ, thực hiện đảm bảo đúng quy trình thanh tra, xử lý vi phạm.

Qua quá trình thanh kiểm tra tại 06 Ban chỉ đạo tại các huyện thành, thị cho thấy, các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo. Công tác chỉ đạo, điều hành về ATTP đã được quan tâm, chú trọng từ cấp huyện đến cấp xã, kịp thời ban hành các văn bản về bảo đảm ATTP trên các lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp, Công Thương trong các đợt cao điểm... Các hoạt động truyền thông tại các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn được đổi mới, đa dạng hóa, triển khai sâu rộng đến các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng dưới nhiều hình thức. Tại các địa phương được thanh tra, không để xảy ra vụ ngộ độc nào trên địa bàn trong dịp "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021.

Thanh tra tại 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là đối tượng thanh tra về cơ bản đã hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện nhiệm vụđa số các cơ sở được thanh tra đã nắm được các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; hồ sơ liên quan tới an toàn thực phẩm được chuẩn bị tương đối đầy đủ, xuất trình khi đoàn yêu cầu; các cơ sở đều nhận thức được các sai phạm mà Đoàn đã chỉ ra, chấp hành việc xử lý của đoàn và có trách nhiệm hơn trong việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thanh tra, vẫn còn những hạn chế như: Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký cam kết đảm bảo ATTP còn hạn chế, số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, ký cam kết đảm bảo ATTP còn chưa cao (Huyện Anh Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc, Tân Kỳ); một số cuộc kiểm tra chưa đúng quy trình, lập biên bản còn sơ sài, chưa chính xác; công tác lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định về lưu trữ hồ sơ thanh tra, kiểm tra (TP Vinh, huyện Nghi Lộc)...

Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm và chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng đề nghị ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền, với tổng số tiền 28.000.000 đồng.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thanh, kiểm tra và nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh ATTP, UBND tỉnh yêu cầu BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố Vinh tăng cường hoạt động tích cực, quyết liệt; quan tâm toàn diện các vấn đề ATTP, trong đó tập trung vào các khâu thiết yếu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tiếp tục gắn trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn; tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đặc biệt cần công khai các hành vi vi phạm của các cơ sở thực phẩm trên các phương tiện thông tin nhằm nâng cao ý thức của người dân, ý thức tự giác chấp hành đảm bảo ATTP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chú trọng thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất để phát hiện kịp thời các sai phạm trong quản lý an toàn thực phẩm.

Các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương tiếp tục tham mưu, ban hành các văn bản, chính sách thực hiện công tác quản lý về ATTP; rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về ATTP; hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao, đảm bảo ATPT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với nguồn gốc các nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chú trọng thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất thực phẩm.

Đối với các cơ sở thực phẩm, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đặc biệt, đối với các cơ sở vi phạm đã bị Đoàn thanh tra xử lý theo quy định của pháp luật cần khắc phục kịp thời những tồn tại mà Đoàn thanh tra đã nêu...

T.H (tổng hợp)