image banner
Nghệ An phát động ‘Tháng hành động vì ATTP’ năm 2022

Tháng hành động vì ATTP năm 2022 có chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian triển khai từ 15/4/2022 đến 15/5/2022. Phạm vi triển khai trên toàn tỉnh.

Anh-tin-bai

Buổi lễ phát động có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thành Chung

Sáng 15/4, tại thị xã Cửa Lò, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm“ năm 2022. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị y tế trong tỉnh, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thị xã Cửa Lò.
Các hoạt động được triển khai trong “Tháng hành động vì ATTP” bao gồm: Tổ chức Lễ phát động, hội thảo phổ biến “Tháng hành động vì ATTP; chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP bằng nhiều hình thức; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã đối với với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và giám sát mối nguy ô nhiễm đối với các mặt hàng được sử dụng nhiều.
Phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh nêu rõ: Công tác bảo đảm ATTP ở Nghệ An hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Đó là vấn đề dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất bảo quản trong nông sản thực phẩm chưa kiểm soát được; chế biến thực phẩm còn nhiều hạn chế; vẫn còn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường; ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh ATTP của một số tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng còn chưa cao.
Trước tình hình này, các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đầu tư nguồn lực của chính quyền cho công tác ATTP; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về đảm bảo ATTP; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, đặc biệt là các giao dịch thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp cần tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với cấp xã hiện nay./.

Thành Chung

Nguồn: Báo Nghệ An(15/4/2022)