image banner
Cho ý kiến vào dự thảo Quyết định về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Nghệ An

Sáng 13/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để cho ý kiến vào dự thảo Quyết định về tiêu chí chẩm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Quyết định về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá hiệu quả việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại cấp huyện, cấp xã đồng thời từ đó đề ra các biện pháp, cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tuyến huyện, tuyến xã.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Quyết định

Qua 7 lần chỉnh sửa, hoàn thiện, đến nay dự thảo Quyết định có 4 chương, 11 Điều và 2 Phụ lục. Theo dự thảo Quyết định, có 7 tiêu chí lớn để chẩm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm của UBND cấp huyện, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức; công tác quản lý và cấp giấy lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; triển khai các mô hình điểm về an toàn thực phẩm và quản lý ngộ độc thực phẩm; quản lý trang thiết bị và kinh phí công tác an toàn thực phẩm; công tác khen thưởng.

Cấp xã cũng có 7 tiêu chí lớn, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức; công tác thống kê, lập danh sách quản lý an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; triển khai các mô hình điểm về an toàn thực phẩm và quản lý ngộ độc thực phẩm; quản lý trang thiết bị và kinh phí công tác an toàn thực phẩm; công tác khen thưởng.

Từ các tiêu chí lớn phân ra các tiêu chí cụ thể để căn cứ thực hiện chấm điểm với thang điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, điểm đạt tối đa: 90/100 điểm; điểm thưởng tối đa 10/100 điểm và điểm trừ tối đa 40/100 điểm. Mức điểm để xếp loại: Từ 90 điểm trở lên đạt xuất sắc; từ 80 đến dưới 90 điểm đạt tốt; từ 70 đến dưới 80 điểm đạt khá; từ 50 đến dưới 70 điểm đạt trung bình; loại yếu dưới 50 điểm.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận

Qua nghe một số ý kiến của các ngành, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Việc xây dựng, ban hành Quyết định về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An là nhiệm vụ quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện lại dự thảo Quyết định đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật An toàn thực phẩm, nhất là làm sao để việc ban hành Quyết định sẽ giúp cho công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn.

Phan Quỳnh