image banner
Giai đoạn 2026-2030, 100% người cao tuổi có thẻ BHYT

Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, hướng đến đối tượng NCT, ưu tiên NCT có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, hộ gia đình có người cao tuổi, Chính phủ đặt mục tiêu: Giai đoạn 2022-2025, ít nhất 50% NCT có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm, ít nhất 20.000 NCT được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, ít nhất 10.000 hộ gia đình NCT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp…; 95% NCT có thẻ BHYT, ít nhất 90% NCT được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được KCB và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng…

Giai đoạn 2026-2030, ít nhất 70% NCT có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm, ít nhất 30.000 NCT được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, ít nhất 20.000 hộ gia đình NCT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp…; 100% NCT có thẻ BHYT, 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được KCB và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng…

Phấn đấu đến năm 2030, 100% NCT tâm thần nặng, NCT lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 100% NCT không phải sống trong nhà tạm, dột nát; 100% NCT nghèo, không có người phục dưỡng được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật… và 100% các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương có chuyên mục về NCT phát hành, truyền dẫn, phát sóng ít nhất 2 lần/tuần.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ giao nhiệm vụ cho các cơ quan có thẩm quyền triển khai kịp thời trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT (chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã, ưu tiên nhóm người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên, thực hiện KCB tại nhà cho NCT không có điều kiện đến cơ sở KCB…); phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho NCT; trợ giúp NCT tham gia hoạt động VH-TT-DL; trợ giúp NCT sử dụng CNTT và truyền thông… đặc biệt, phát huy vai trò của NCT trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội…

Nguồn: Tạp chí bảo hiểm xã hội

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image