image banner
Góp ý báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng 19/01, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Anh-tin-bai

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Nghị quyết 26 đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân

Dự thảo báo cáo tại hội nghị cho biết: Nghị quyết 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã đề ra chiến lược tổng thể, toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. Nghị quyết đã được cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được nâng cao.

Nông nghiệp duy trì tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn; tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế, nhất là vào những thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trong mọi tình huống. Sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, thích ứng biến đổi khí hậu; phát huy các lợi thế từng vùng, miền, địa phương. Sản xuất hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại; vận hành theo cơ chế thị trường, hướng mạnh vào xuất khẩu. Ứng dụng khoa học và công nghệ được đẩy mạnh. Thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản được mở rộng cả trong và ngoài nước, tận dụng cơ hội của FTA mang lại, tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao. Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh có chuyển biến tích cực, từng bước hoàn thiện, phù hợp thông lệ quốc tế, tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.

Nông dân đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học và công nghệ, tham gia chuỗi giá trị nông sản, xây dựng nông thôn mới, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn. Thu nhập của nông dân ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh; dân chủ được phát huy theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại hơn, thể hiện vai trò là địa bàn chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn 1,5 năm, có sức lan toả, trở thành phong trào sâu rộng. Nông thôn chuyển biến rõ rệt về chất, khang trang, xanh, sạch, đẹp. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” mới được triển khai nhưng đạt được nhiều kết quả tích cực, phát triển mạnh mẽ.

Đến năm 2020, nhiều chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đạt và vượt: Thu nhập của người nông dân nông thôn trên 42 triệu đồng, tăng 4,5 lần so với năm 2008. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4%. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26. Đồng thời đưa ra quan điểm mới trong bối cảnh mới về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xác định vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới; tiềm năng lợi thế, khó khăn và thách thức; đưa ra các giải pháp nhiệm vụ để đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng phát triển. Các ý kiến cũng đã tập trung góp ý vào nội dung cơ chế, chính sách mới; tiêu đề của Nghị quyết mới.

Theo các đại biểu, cần phải tiếp cận toàn diện các vấn đề trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phải để nông thôn kết nối trong tổng thể với phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đảm bảo thế chân kiềng: Nông thôn - công nghiệp - đô thị. Nhà nước phải tạo môi trường và có chính sách mạnh mẽ hơn để có nhiều doanh nghiệp chế biến, thương mại bao trùm được mọi đối tượng cây, con để doanh nghiệp dẫn dắt nông dân nếu để nông dân tự làm là rất khó.

Về quan điểm, các đại biểu thống nhất với định hướng xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại”; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành cường quốc về nông nghiệp trên thế giới.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phải mạch lạc, rõ ràng, khả thi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hội nghị góp ý kiến vào báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tổng kết, bàn và quyết định những chủ trương, đường lối phát triển mới trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí đánh giá cao ý kiến của các đại biểu sát thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thực hiện tốt chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa quyết định đến thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng khác trong từng giai đoạn.

Nghị quyết 26 ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao tạo được cảm hứng cho cả hệ thống chính trị. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, các cơ quan nhà nước đã thúc đẩy tính tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, bộ, ngành Trung ương, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo báo cáo tổng kết đã đề cập đến. Nhiều năm liền lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn được xem là trụ đỡ của nền kinh tế.

Nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chủ trương xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, đòi hỏi phải tăng cường thêm nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp mạnh mẽ mới để thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Nghị quyết mới được ban hành đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu: Phải tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn giữ vị trí vai trò ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước; giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố mang tính tiền đề để đất nước đạt được mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết mới phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành về vị trí, vai trò, ý nghĩa của nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách sâu sắc, thường xuyên hơn. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phải mạch lạc, rõ ràng, khả thi, trong đó phải xác định được các giải pháp đột phá phù hợp với từng giai đoạn, có lộ trình thực hiện.

Việc ban hành Nghị quyết mới phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở phát huy những cách làm hay, khắc phục tối đa những yếu kém. Trong đó, cần lưu ý việc xây dựng thể chế về đất đai để phục vụ phát triển nông nghiệp giúp người nông dân yên tâm làm giàu trên đất được nhà nước giao; góp phần thực hiện những điều mơ ước lâu nay là “ly nông nhưng không ly hương”; thu hút được đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi để giải cứu. Nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp; môi trường được đảm bảo, an ninh được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban chỉ đạo nghiên cứu chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; quá trình chuẩn bị càng tốt thì triển khai càng nhanh và hiệu quả càng cao.

Phan Quỳnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image