image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
100% hồ sơ của nhà đầu tư được giải quyết đúng hạn

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, tính từ ngày 16/4 đến ngày 15/5/2023, các Sở, ngành, đơn vị đã tiếp nhận 380 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài nguyên và môi trường... Trong tháng, 100% hồ sơ của nhà đầu tư được giải quyết đúng hạn.

Việc hướng dẫn hồ sơ của các Sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ bản về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn 01 lần. Trong tháng, 100% hồ sơ của nhà đầu tư được giải quyết đúng hạn.

Việc theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các Sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Do vậy, đã tăng cường trách nhiệm của các Sở chủ trì trong việc chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức. Các cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc của Trung tâm và kỷ cương, kỷ luật hành chính; có phương pháp giao tiếp, ứng xử đúng mực, xác định rõ vai trò đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải quyết TTHC, không có tình trạng gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư.

Các Sở, ngành chủ trì đã nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm trong việc phân công và phối hợp xử lý hồ sơ đầu tư; chủ động tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan về áp dụng pháp luật vào giải quyết thủ tục đầu tư. Một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ cao, trong đó lĩnh vực PCCC có 100% hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có 85,55 % hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có 44,44% hồ sơ.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC liên thông cho các nhà đầu tư còn chưa nghiêm túc; các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thực sự làm đúng trách nhiệm phối hợp, chậm trả lời hoặc kéo dài thời gian trả lời đối với các nội dung liên quan dẫn đến thiếu cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư, các đơn vị có nhiều hồ sơ chưa trả lời và kéo dài thời hạn giải quyết gồm: TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc... Cá biệt, có hồ sơ kéo dài thời hạn giải quyết hơn một năm như Dự án Cửa hàng xăng dầu Nghi Hương - TX Cửa Lò.

Mặt khác, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn thiếu chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến hồ sơ tồn đọng nhiều (có 22/33 hồ sơ tồn đọng từ các kỳ trước chuyển sang - do lỗi của nhà đầu tư).

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chưa có văn bản trả lời đối với 33 hồ sơ TTHC quá hạn thuộc các lĩnh vực chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ nguyên nhân, có phương án tháo gỡ, giải quyết và có Văn bản trả lời trước ngày 14/6/2023 để giải quyết TTHC cho các nhà đầu tư theo đúng quy định.

PQ (tổng hợp)