image banner
Triển khai về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2867/UBND-VX ngày 22/4/2022 yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/4/2022 về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Tại Công văn số 1908/BYT-CNTT, Bộ Y tế cho biết: Thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng các chức năng cần thiết phục vụ cho việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân. Hệ thống đã được thử nghiệm tại một số cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và hiện nay đã sẵn sàng triển khai trên cả nước.

Để triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân trên cả nước, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn; Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế; Y tế Bộ, ngành triển khai nghiêm túc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thành việc xử lý các phản ánh của người dân để đảm bảo ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân đã tiêm chủng COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn; Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế; Y tế Bộ, ngành triển khai ký số bắt đầu từ ngày 8/4/2022, Bộ Y tế sẽ ký xác nhận tập trung “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân bắt đầu từ ngày 15/4/2022 . Trong quá trình thực hiện ký số chứng nhận tiêm trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 các cơ quan, đơn vị liên hệ đầu mối Chi nhánh Viettel các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để được giải quyết kịp thời.

P.V (tổng hợp)