image banner
Tăng cường tuyên truyền, vận động và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19

Tại Công văn số 167/UBND-VX ngày 9/1, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 15/BYT-DP ngày 3/1/2023 về việc tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca.

Theo đó, tại Công văn số 15/BYT-DP nêu rõ: Tính đến ngày 30/12/2022, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ gần 260 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 để triển khai tiêm chủng cho người từ 5 tuổi trở lên. Với sự nỗ lực triển khai của các địa phương, đơn vị, hiện tại tỷ lệ bao phủ mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trung bình toàn quốc đã đạt trên 80%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ này còn thấp. Dự kiến đầu tháng 01/2023, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận thêm 1.334.100 liều vắc xin AstraZeneca.

Để sử dụng hiệu quả vắc xin, tăng tỷ lệ tiêm chủng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, khẩn trương hoàn thành mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đến lịch nhưng chưa được tiêm chủng mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận tiêm chủng. Đồng thời, lập kế hoạch và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca nêu trên ngay khi được phân bổ, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, không để vắc xin hết hạn phải hủy bỏ gây lãng phí.

T.H (tổng hợp)