image banner
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 8.492 người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đợt thứ 31

Tại Quyết định 93/QĐ-UBND ngày 12/1, UBND tỉnh quyết định tiếp tục hỗ trợ kinh phí đợt thứ 31 cho 8.492 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 13,245 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho 481 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền trên 1,328 tỷ đồng; đồng thời tỉnh hỗ trợ cho 949 người lao động ngừng việc với số tiền 1,500 tỷ đồng; hỗ trợ cho 1.583 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền trên 1,874 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ cho 03 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 11,130 triệu đồng; hỗ trợ 176 hộ kinh doanh với số tiền 528 triệu đồng; hỗ trợ đối với 5.300 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền 7,950 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Con Cuông, Thị xã Cửa Lò, Thị xã Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 1,910 tỷ đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng; tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền hơn 11,335 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.

T.H (tổng hợp)