image banner
Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Trong phiên họp thường kỳ tháng 01/2023 diễn ra vào sáng nay (30/01), dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm mục đích ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng cho chủ rừng để đảm bảo cho hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Anh-tin-bai

Đ/c Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết

Đối tượng áp dụng là Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ nơi không thành lập tổ chức Kiểm lâm; doanh nghiệp nhà nước, tổ chức không thuộc lực lượng vũ trang được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng có tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lao động hợp đồng của các chủ rừng nêu trên. Các Sở, ban, ngành và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ: Là các chủ rừng (nêu trên) sử dụng Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lao động hợp đồng để thực hiện quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đang trong thời gian đóng cửa rừng nhưng chưa được bố trí nguồn kinh phí quản lý bảo vệ rừng hoặc đã được bố trí nhưng đơn giá thấp hơn 300.000 đồng/ha/năm.

Mức hỗ trợ: Đối với diện tích chưa được bố trí nguồn kinh phí quản lý bảo vệ rừng thì hỗ trợ mức 300.000 đồng/ha/năm. Đối với diện tích đã được bố trí kinh phí bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dich vụ môi trường rừng, các chương trình dự án, nguồn vốn hợp pháp khác nhưng tổng đơn giá đã hỗ trợ nhỏ hơn 300.000 đồng/ha/năm thì hỗ trợ bổ sung để đạt mức 300.000 đồng/ha/năm.

Dự kiến tổng nhu cầu hỗ trợ mỗi năm vào khoảng 40.850,06 triệu đồng/ năm từ một phần nguồn ngân sách tỉnh và nguồn ngân sách hợp pháp khác. Diện tích hỗ trợ hàng năm có thể thay đổi và nhu cầu kinh phí có thể thay đổi phụ thuộc vào các nguồn khác có thể cân đối tăng thêm như DVMTR, nguồn sự nghiệp kinh tế từ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Hoặc khi chính sách của Trung ương thay đổi, có thể bổ sung nguồn cho diện tích rừng này thì áp lực lên ngân sách tỉnh sẽ giảm dần.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An góp ý

Cho ý kiến vào nội dung này, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đây là chính sách có tính chất tiền lương cần xem lại quy trình ban hành văn bản QPPL và quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện đúng quy định.

Anh-tin-bai
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thực tế hiện nay chưa có điều kiện về ngân sách của Trung ương cũng như của tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thông qua chủ rừng dẫn đến hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn, đã có nhiều người đã bỏ công việc này. Đây là nội dung rất cần thiết và cấp bách. Trên cơ sở tờ trình của Sở NN&PTNT, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất xây dựng Nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh, trong đó cần phải bổ sung một số ý kiến đã được các ngành góp ý, như làm rõ đối tượng được thụ hưởng chính sách; căn cứ thực hiện chính sách cần cụ thể hơn... Tờ trình phải rõ đối tượng, về nguồn lực thực hiện cần phải ghi rõ nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo một phần và một phần từ các nguồn hợp pháp khác.

Quỳnh Oanh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image