image banner
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026

Chiều 27/12, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021, triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Anh-tin-bai 

Quang cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua (2016 – 2021), công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều phong trào dân vận được đẩy mạnh, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững; vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phát huy.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp từng bước được đổi mới, nâng lên. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra được tăng cường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính. Những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân được công khai, minh bạch. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, loại bỏ nhiều thủ tục không phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn thư khiếu nại của công dân. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, tận tụy phục vụ người dân. Trong 05 năm, toàn tỉnh đã mở được 115 lớp tập huấn công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với hơn 18.750 lượt cán bộ, công chức tham gia.

Trong thời gian qua, dân chủ gián tiếp, trực tiếp ở các cấp, các ngành được mở rộng, nhân dân được bàn và quyết định nhiều việc quan trọng; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong 5 năm qua đã xây dựng được 22.740 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; 401 điểm sáng dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở.

 
Anh-tin-bai

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết thống nhất nội dung phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026 để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, hai bên sẽ tập trung công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/BDVTU ngày 13/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; quán triệt, học tập các chủ trương, chính sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của UBND, cơ quan nhà nước các cấp.

Bên cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; các chủ trương liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của đông đảo Nhân dân. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ Nhân dân. Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng điểm sáng về công tác dân vận chính quyền và điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả quy chế đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền theo Đề án số 07-ĐA/TU; quy định trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận.

Anh-tin-bai 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu

Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai bên trong giai đoạn 2016 – 2021, đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề xuất trong thời gian tới, hai bên cần tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội và nhân dân quan tâm. Bên cạnh việc Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ cử cán bộ xác minh, tổng hợp các nội dung, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành bám nắm, giải quyết kịp thời các nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn theo thẩm quyền. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Anh-tin-bai 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, để đạt được những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn trong việc thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Giai đoạn 2021 – 2026, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, chịu sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, để đạt được những mục tiêu đề ra đòi hỏi cấp ủy, chính quyền cần phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tế, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, cần tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Hai bên tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả nội dung phối hợp; tiếp tục quan tâm đến việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền, phân công rõ nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân. Trong quá trình xử lý các vấn đề cần phối hợp, trao đổi, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, cần tập trung quan tâm đến người dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể; nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân, tiếp cận người dân theo nhiều góc độ như tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đối thoại. Tiếp tục tự đổi mới trong công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm những cán bộ công chức thiếu ý thức, trách nhiệm, gây mất niềm tin cho nhân dân. Đổi mới phương thức thực hiện công tác dân vận phù hợp với điều kiện mới, tình hình mới, đặc biệt trong giai đoạn số hóa như hiện nay. Cùng với đó, cần quan tâm đến công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ đối với người làm công tác dân vận; quan tâm nâng cao chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ thực hiện công tác dân vận...

Kim Oanh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image