image banner
Công văn về việc xử lý báo nêu: Phía sau những vụ phá rừng ở Bắc Sơn
Xem nội dung công văn tại đây