image banner
UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1010/UBND-NN  ngày 20/2 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Anh Sơn: Khẩn trương kiểm tra, sao lục hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc, loại đất và quá trình sử dụng đất của Tổng đội Thanh niên xung phong, xây dựng kinh tế (TNXP 1-XDKT) Nghệ An trước đây trên địa bàn các xã, thị trấn; chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất của Tổng đội TNXP 1-XDKT Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An để thực hiện rà soát, xác định ranh giới hiện trạng tại thực địa, diện tích đất do Tổng đội TNXP 1-XDKT Nghệ An được giao quản lý, sử dụng. Sau khi hoàn thành việc rà soát, có văn bản báo cáo cụ thể và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh cho lập và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Đo đạc, lập trích lục (trích đo) bản đồ địa chính khu đất phục vụ thu hồi đất. UBND huyện Anh Sơn phải hoàn thành các nội dung trên trước ngày 30/3/2023.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Anh Sơn triển khai thực hiện. Đồng thời, triển khai lập và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Đo đạc, lập trích lục (trích đo) bản đồ địa chính đối với phần diện tích do Tổng đội TNXP 1-XDKT Nghệ An quản lý, sử dụng trước đây để lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định; phải hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

UBND tỉnh giao Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với UBND huyện Anh Sơn để thực hiện rà soát, xác định chính xác diện tích do Tổng dội TNXP 1-XDKT Nghệ An được giao quản lý, sử dụng trước đây.

Sở Tài chính xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện lập trích lục (trích đo) bản đồ địa chính khu đất theo quy định.

Ông Đặng Văn Chương trú tại thôn 8, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn kiến nghị, phản ánh gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII có nội dung: «Tổng đội TNXP 1 - XDKT được UBND tỉnh giao 500 ha để trồng chè công nghiệp, xây dựng nhà làm việc và nhà ở cho cán bộ hội viên. Hiện nay, Tổng đội đã giải thể được 06 năm, ông đề nghị bàn giao diện tích này cho địa phương quản lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đội viên của Tổng đội». Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì giải quyết. Sở đã có công văn đề nghị UBND huyện Anh Sơn và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan về đất đai và việc giải thể của Tổng đội TNXP tại huyện Anh Sơn.

PQ (Tổng hợp)