image banner
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

Ngày 20/3, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 171/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023.

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp bà Trần Thị Hồng, trú tại số nhà 119A, đường Nguyễn Du, khối 14, phường Trung Đô, thành phố Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 08 hộ dân tại thửa đất số 77, đường Nguyễn Du, khối 12, phường Trung Đô, thành phố Vinh.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Trên cơ sở báo cáo của các Sở, ngành, đơn vị liên quan, việc bà Trần Thị Hồng kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 08 hộ gia đình tại thửa đất số 77, đường Nguyễn Du, thành phố Vinh là không đủ điều kiện theo quy định. Nếu công dân chưa đồng tình có thể gửi đơn khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh tiến hành rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại khu đất này, trên cơ sở đó tính toán việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân (nếu có) theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2023.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của ông Nguyễn Văn Đường, bà Nguyễn Thị Đồng trú tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Các công dân kiến nghị UBND thành phố Vinh xem xét, điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất khi xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại Khu tập thể Công ty cổ phẩn lương thực Thanh Nghệ Tĩnh tại khối 1, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Việc UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án Quy hoạch chia lô đất ở Khu tập thể Công ty Cổ phần lương thực Thanh Nghệ Tĩnh là đúng thẩm quyền.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc giải quyết của UBND thành phố Vinh đảm bảo khách quan và đúng quy định, thông báo kết quả cho công dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2023.

Cũng tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp ông Ngô Xuân Huy, bà Hoàng Thị Loan trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu kiến nghị UBND huyện Diễn Châu sớm giải quyết bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 02 gia đình khi thực hiện dự án Khu đất ở và dịch vụ Diễn Thành do Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn làm chủ đầu tư.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định nội dung kiến nghị của công dân là chính đáng. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Diễn Châu khẩn trương xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của 02 hộ dân theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 30/4/2023. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND huyện Diễn Châu trong quá trình giải quyết vụ việc.

PT (Tổng hợp)