image banner
Khiếu nại của các hộ dân xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu là khiếu nại sai

Ngày 08/3, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 612/QĐ-UBND, số 613/QĐ-UBND, số 614/QĐ-UBND, số 615/QĐ-UBND, số 616/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của các hộ dân tại xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A.

Theo đó, các hộ dân trú tại xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, gồm: Ông Cao Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Ân, ông Trần Văn Tùng, bà Đoàn Thị Tuyên, bà Đoàn Thị Hải khiếu nại phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A năm 2020 của UBND huyện Diễn Châu. Cụ thể là khiếu nại UBND huyện Diễn Châu tính tiền trả chậm không đúng do áp dụng sai thời điểm tính tiền trả chậm.

Các ông/bà trên cho rằng theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 08/01/2014 của UBND xã Diễn An về phương án bảo vệ thi công dự kiến tổ chức ngày 16/01/2014, ngày chính thức bảo vệ thi công bàn giao mặt bằng toàn tuyến trên địa bàn xã Diễn An là ngày 26/02/2014. Tuy nhiên, trong phương án tính trả chậm cho ông Cao Văn Hòa, bà Đoàn Thị Hải, bà Nguyễn Thị Ân tính từ ngày 26/04/2014 là còn thiếu 60 ngày. Còn đối với bà Đoàn Thị Tuyên và ông Trần Văn Tùng trong phương án tính trả chậm tính từ ngày 30/6/2014 là còn thiếu 123 ngày.

Ngày 26/3/2021, UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 01 của các công dân nêu trên và kết luận khiếu nại của các ông, bà là khiếu nại sai. Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần 01 của UBND huyện Diễn Châu, các ông, bà đã gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành để xác định nội dung khiếu nại của công dân. Tổ công tác đã làm việc với từng công dân có đơn khiếu nại; làm việc với UBND xã Diễn An, UBND huyện Diễn Châu; kiểm tra hồ sơ bồi thường, tính tiền trả chậm, sau đó tiến hành đối thoại với các công dân.

Trong buổi đối thoại diễn ra vào ngày 03/12/2021, các công dân thống nhất với hướng giải quyết khiếu nại theo kiến nghị của Tổ công tác, nhưng không cung cấp thêm được các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của mình.

Theo kết luận của Tổ công tác liên ngành, thời điểm GPMB thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A trong phạm vi Quyết định 700/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, hộ gia đình bà Đoàn Thị Hải, bà Nguyễn Thị Ân, ông Cao Văn Hòa không thuộc trường hợp cưỡng chế đảm bảo thi công. UBND huyện Diễn Châu đã áp dụng thời điểm bàn giao mặt bằng của các hộ gia đình có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường (Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND huyện Diễn Châu về việc thu hồi đất và Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê duyệt phương án bồi thường thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đối với 25 hộ gia đình trong đó có hộ gia đình bà Đoàn Thị Hải), thời điểm bắt đầu tính tiền chậm trả là ngày 26/4/2014 (sau 01 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường) là đã đảm bảo quyền lợi của công dân.

Việc bà Đoàn Thị Hải, bà Nguyễn Thị Ân, ông Cao Văn Hòa căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 08/01/2014 của UBND xã Diễn An về phương án bảo vệ thi công dự án mở rộng nâng cấp QL1A đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu để yêu cầu xác định thời điểm tính tiền trả chậm là không có cơ sở. Bởi vì, hộ gia đình bà Hải, bà Ân, ông Hòa không thuộc đối tượng cưỡng chế thi công và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 08/01/2014 của UBND xã Diễn An không phải là kế hoạch cưỡng chế thi công.

Còn đối việc hộ gia đình bà Đoàn Thị Tuyên, ông Trần Văn Tùng khiếu nại UBND huyện Diễn Châu tính tiền trả chậm không đúng do xác định sai thời điểm tính trả chậm cũng là khiếu nại sai. Bởi, căn cứ vào Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Diễn Châu về việc tổ chức bảo vệ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Diễn Châu đi qua địa bàn xã Diễn Trường, Diễn Yên, Diễn Hồng, Diễn Kỷ và Diễn An, huyện Diễn Châu và Thông báo số 73/TB-UBND ngày 28/6/2014 của UBND huyện Diễn Châu về việc tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Diễn Châu đi qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu đã thể hiện rõ thời điểm cưỡng chế (ngày 30/6/2014); đối tượng bị cưỡng chế thi công (có hộ gia đình bà Đoàn Thị Tuyên, ông Trần Văn Tùng).

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 08/01/2014 của UBND xã Diễn An về phương án bảo vệ thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu mà các công dân đưa ra làm căn cứ, thực chất là văn bản thực hiện việc tuyên truyền, vận động đối với người dân; hơn nữa UBND xã Diễn An không có thẩm quyền ban hành kế hoạch cưỡng chế thi công.

UBND huyện Diễn Châu đã lập hồ sơ tính tiền chậm trả cho các hộ gia đình bà Đoàn Thị Hải, Đoàn Thị Tuyên, Cao Văn Hòa, Trần Văn Tùng và Nguyễn Thị Ân là đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 3693/STC-QLG&CS ngày 14/10/2020 và Văn bản số 3382/STC-QLG&CS ngày 26/10/2020 về việc hướng dẫn giá đất, tính tiền chậm trả BT, GPMB dự án mở rộng, nâng cấp QL1A và Văn bản số 3220/SGTVT-QLDA ngày 29/9/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án nâng cấp, mở rộng QL1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu về việc giải quyết lần đầu đối với nội dung bà Đoàn Thị Hải, Đoàn Thị Tuyên, Trần Văn Tùng, Cao Văn Hòa khiếu nại xác định sai thời điểm tính tiền trả chậm là đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại các Quyết định ban hành vào ngày 08/3/2023, UBND tỉnh kết luận công nhận và giữ nguyên kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đối với nội dung bà Nguyễn Thị Ân, ông Cao Văn Hòa, ông Trần Văn Tùng, bà Đoàn Thị Hải, bà Đoàn Thị Tuyên trú tại xóm 4, xã Diễn An khiếu nại về việc tính tiền trả chậm không đúng do xác định sai thời điểm tính trả chậm. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) của UBND tỉnh, các ông, bà có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định, gồm:

Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Cao Văn Hòa, trú tại xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tùng, trú tại xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Hải, trú tại xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Tuyên, trú tại xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ân, trú tại xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

PQ (tổng hợp)