image banner
Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2022

Sáng 12/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Năm 2021, qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị, xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Ngành cũng đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 115.841 tỷ đồng, 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 77 vụ, 108 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách pháp luật.

Trong năm 2021, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 309.598 lượt người về 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại, có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị, thu hồi cho nhà nước 168,4 tỷ đồng, 159,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỷ đồng, 13,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng.

Cùng với đó, công tác phòng chống tham nhũng được toàn ngành triển khai quyết liệt. Ngành Thanh tra đã kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập 4.618 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến hành 5.463 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm với 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107,2 tỷ đồng. Ngành cũng đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.040 cán bộ, công chức, viên chức; có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; phát hiện 51 vụ việc, 83 người liên quan đến tham nhũng.

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung chỉ rõ, phân tích nguyên nhân dân đến những tồn tại, hạn chế; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp trong thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Sáng tạo trong việc khai thác hồ sơ thanh tra

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiến nghị 4 nội dung để thực hiện tốt công tác thanh tra trong thời gian tới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Thay vì phải xuống trực tiếp tại đơn vị thanh tra như trước đây, Thanh tra Nghệ An đã có sáng tạo trong việc khai thác hồ sơ, các đơn vị được thanh tra cung cấp hồ sơ về trụ sở cơ quan để kiểm tra. Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, không chờ đến khi có kết luận thanh tra.

Trong năm 2021, toàn ngành Thanh tra Nghệ An đã triển khai 294 cuộc thanh tra hành chính; 1.037 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 104 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ. Qua thanh tra hành chính đã thu hồi 41,7/43,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95%; xử lý 2.305 m2 đất; ban hành 2.314 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11,9 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 198 tổ chức và 845 cá nhân có sai phạm; phát hiện 04 vụ việc chuyển cơ quan điều tra.

Để thực hiện tốt công tác thanh tra trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An kiến nghị với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thiện và tham mưu trình Quốc hội thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi); có văn bản hướng dẫn, định hướng xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập để các tỉnh triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Cùng với đó, xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện thể chế về xử lý sau thanh tra theo hướng quy định cụ thể trong Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ sung), có quy định rõ về các chế tài bắt buộc thực hiện, có quy định để theo dõi hoặc xử lý đối với những khoản thu hồi không thể thực hiện được do đối tượng thanh tra đã dừng hoạt động, phá sản hoặc chết,...

Thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn ngành Thanh tra đạt được trong năm 2021. Công tác thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, tập trung vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực; trong đó, đã thực hiện tốt chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Kết quả công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn ngành Thanh tra gặp phải, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra cần tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian vừa qua.

Năm 2022, dự báo tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị toàn ngành Thanh tra bám sát chủ trương của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng công tác thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu, xảy ra vi phạm, có dư luận xã hội phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, lựa chọn thanh tra công vụ làm nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết những vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, tín dụng, ngân hàng...

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp tục thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Trong phòng chống tham nhũng, cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý; thực hiện tốt việc thanh tra kê khai tài sản, thu nhập; nhanh chóng nắm bắt các dấu hiệu, xử lý kịp thời vi phạm tham nhũng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Thanh tra tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) được ban hành với chất lượng cao nhất. Đội ngũ cán bộ thanh tra, bên cạnh đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ cần phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Phan Quỳnh