image banner
Khôi phục chính sách xuất, nhập cảnh đối với cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh tiếp giáp với các tỉnh Bôli khămxay, Hủa Phăn/Lào

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2604/UBND-VX về việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về khôi phục chính sách xuất, nhập cảnh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thông báo về việc khôi phục chính sách xuất, nhập cảnh của Việt Nam đối với cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh tiếp giáp với các tỉnh Bôli khăm xay, Hủa Phăn/Lào.

Về đối tượng; điều kiện xuất, nhập cảnh của người, phương tiện và xuất nhập khẩu của hàng hóa; chính sách miễn thị thực; quy định phòng, chống dịch SARS-CoV-2 thực hiện theo quy định hiện hành (đảm bảo thực hiện theo các yêu cầu tại Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19; Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về mở cửa lại hoạt động du lịch; Công văn số 4973/QLXNC-P4 ngày 16/3/2022 và Công văn số 5064/QLXNC-TM ngày 17/3/2022 của Cục Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an về việc triển khai khôi phục chính sách nhập, xuất cảnh của người nước ngoài).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về khôi phục chính sách xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu trong tình hình mới, đồng thời, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo lưu thông biên giới.

Trước đó, ngày 15/3/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 1606/VPCP-QHQT về việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minhđồng ý khôi phục từ ngày 15/3/2022 các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban chính quyền tỉnh Bôlykhămxay (Lào) có Công văn số 06/UBCQ.BLKX ngày 28/3/2022; Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) có Công văn số 76/CTT-HP ngày 23/3/2022 về việc đồng ý khôi phục lại hoạt động xuất, nhập cảnh vùng biên giới và thương mại biên giới đối với các cặp cửa khẩu chính, phụ giữa tỉnh Nghệ An/Việt Nam với tỉnh Bôlykhămxay, Hủa Phăn/Lào.

Kim Oanh (Tổng hợp)