image banner
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức cuộc đấu giá quyền khai khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Tải về