image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu theo thông báo số 18/TB-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về