image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Phúc theo Thông báo số 219/TB-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về