image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Đồng, Diễn Bích, Diễn Mỹ, Diễn Liên theo Thông báo số 232/TB-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về