image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại xã Minh Châu theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về