image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 44 lô đất ở tại xã Diễn Cát theo Thông báo số 250/TB-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về