Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở khoa học công nghệ

Địa chỉ: Số 75 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh
Email: khcn@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

 

Địa chỉ hộp thư công vụ

1

Trần Quốc Thành

Giám đốc

0238.3509766

thanhtq@khcn.nghean.gov.vn

 

2

Hoàng Nghĩa Nhạc

Phó Giám đốc

02383.833.607

nhachn@khcn.nghean.gov.vn

 

3

Nguyễn Viết Hùng

Phó Giám đốc

0238.3598387

hungvn@khcn.nghean.gov.vn

4

Ngô Thị Thu Hường

Chánh VP

0238.3835368

huongnttt@khcn.nghean.gov.vn

 

Phòng Văn thư

0238.3844500

 

 

 Máy FAX

3598478