image banner
Các nhà hàng tại TP Vinh và một số địa phương

Một số nhà hàng tại TP Vinh

 - Nhà hàng Sen Vàng

ĐC: Số 39 – Lê Hồng Phong-Tp Vinh

ĐT:0383 593 939

 - Nhà hàng Việt Đức

ĐC: Số 3 - Tôn Thất Tùng-TP Vinh

ĐT: 0383 520 225

 - Nhà hàng, bar, karaoke Quán Lau

ĐC: 71B- Hồ Tùng Mậu-TP Vinh

ĐT: 038 3845 085

 - Nhà hàng Huynh Đệ

ĐC: Số 120-Hecman-TP Vinh

ĐT: 038 3566 912

 - Nhà hàng Minh Hồng

ĐC: Số -Phan Bội Châu-TP Vinh

ĐT: 038 3842 706

 - Nhà hàng Ngọc Châu 3

ĐC: Số 6 Lê Mao (Cạnh Câu Lạc Bộ Lao Động)

ĐT: 038 3569 087

 - Nhà hàng Nhà sàn Việt

ĐC: Số 41-Ng­ư Hải-TP Vinh

ĐT: 038 3598 007

 - Nhà hàng Hư­ơng Giang (đặc sản cá)

ĐC: Số 11-Nguyễn Đức Cảnh-TP Vinh

ĐT: 038 3569108

 - Nhà hàng Minh Sự (đặc sản dê)

ĐC: Số 110-Hồng Bàng-TP Vinh

ĐT: 038 3566 535

 - Nhà hàng Hoàng Tử Bé

ĐC: 25 Đ­ường Quang Trung-TP Vinh

ĐT: 038 3586 812

Một số nhà hàng tại Thị xã Cửa Lò

 - Nhà hàng Hồng Tin

ĐC: Đ­ường Bình Minh-Thị xã Cửa Lò

Đ: 038 3824 784

 - Nhà hàng Minh Huệ

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3824 349

 - Nhà hàng Kim Anh

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3951 865

 - Nhà hàng Hà Ph­ương

ĐC: Đ­ường số 10 - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3951 858

 - Nhà hàng Hồng Th­ương

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT:  038 3949 562

Một số nhà hàng tại các huyện

 * Huyện Diễn Châu

 - Nhà sàn Lạc Việt

ĐC: Mai Thành Diễn Thành-Diễn Châu

ĐT:  038 3624 678

 - Nhà hàng Dũng Hồng1

ĐC: Khối 4-Thị trấn Diễn Châu

ĐT:  038 3622 287

 - Nhà hàng Dũng Hồng 2

ĐC: Khu du lịch biển Diễn Thành-Diễn Châu

ĐT:  038 3862 929

 * Huyện Nam Đàn

 

- Nhà hàng Hoan Hợi (đặc sản Me Nam Nghĩa)

ĐC: Xóm 4-Nam Nghĩa-Nam Đàn

ĐT:  0383 785 160

 - Nhà hàng Ngân Trình (đặc sản Dê Cầu Đòn)

ĐC: Xóm Quy Chính - Vân Diên - Nam Đàn

ĐT: 038 3855 163

ĐT:  0975 536 499

 * Huyện Quỳnh L­ưu

 - Nhà hàng khách sạn Khánh Hòa

ĐC: Thị trấn Hoàng Mai-Quỳnh Lư­u

ĐT:  038 3661 999

 - Nhà hàng Hoàng Nhân

ĐC: Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lư­u

ĐT:  038 3864 819

 - Nhà hàng khách sạn Ph­ương Trang

ĐC: Quỳnh Ph­ương - Quỳnh L­ưu

ĐT:  038 3661 379

Huyện Con Cuông

 - Nhà hàng Châu Liên

ĐC: Khối 4- thị trấn Con Cuông

ĐT: 038 3730 234

 - Nhà hàng Lan Tám

ĐC: Khối 5-Thị trấn Con Cuông

ĐT:  090 4380 766

 - Nhà hàng Sáu Lài

ĐC: Khối 4-Thị trấn Con Cuông

ĐT:  038 3873 400

Huyện Quỳ Châu

 - Nhà hàng Hải Chuyên

ĐC: Khối 4-Thị trấn Quỳ Châu

ĐT:  038 3844 279

 - Nhà hàng Châu Sang

ĐC: Khối 2-Thị trấn Quỳ Châu

ĐT:  038 3844 227