image banner
Các nhà hàng tại TP Vinh và một số địa phương

Một số nhà hàng tại TP Vinh

- Nhà hàng Sen Vàng

ĐC: Số 39 – Lê Hồng Phong-Tp Vinh

ĐT:0383 593 939

- Nhà hàng Việt Đức

ĐC: Số 3 - Tôn Thất Tùng-TP Vinh

ĐT: 0383 520 225

- Nhà hàng, bar, karaoke Quán Lau

ĐC: 71B- Hồ Tùng Mậu-TP Vinh

ĐT: 038 3845 085

- Nhà hàng Huynh Đệ

ĐC: Số 120-Hecman-TP Vinh

ĐT: 038 3566 912

- Nhà hàng Minh Hồng

ĐC: Số -Phan Bội Châu-TP Vinh

ĐT: 038 3842 706

- Nhà hàng Ngọc Châu 3

ĐC: Số 6 Lê Mao (Cạnh Câu Lạc Bộ Lao Động)

ĐT: 038 3569 087

- Nhà hàng Nhà sàn Việt

ĐC: Số 41-Ng­ư Hải-TP Vinh

ĐT: 038 3598 007

- Nhà hàng Hư­ơng Giang (đặc sản cá)

ĐC: Số 11-Nguyễn Đức Cảnh-TP Vinh

ĐT: 038 3569108

- Nhà hàng Minh Sự (đặc sản dê)

ĐC: Số 110-Hồng Bàng-TP Vinh

ĐT: 038 3566 535

- Nhà hàng Hoàng Tử Bé

ĐC: 25 Đ­ường Quang Trung-TP Vinh

ĐT: 038 3586 812

* Một số nhà hàng tại Thị xã Cửa Lò

- Nhà hàng Hồng Tin

ĐC: Đ­ường Bình Minh-Thị xã Cửa Lò

Đ: 038 3824 784

- Nhà hàng Minh Huệ

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3824 349

- Nhà hàng Kim Anh

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3951 865

- Nhà hàng Hà Ph­ương

ĐC: Đ­ường số 10 - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3951 858

- Nhà hàng Hồng Th­ương

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3949 562

Một số nhà hàng tại các huyện

* Huyện Diễn Châu

- Nhà sàn Lạc Việt

ĐC: Mai Thành Diễn Thành-Diễn Châu

ĐT: 038 3624 678

- Nhà hàng Dũng Hồng1

ĐC: Khối 4-Thị trấn Diễn Châu

ĐT: 038 3622 287

- Nhà hàng Dũng Hồng 2

ĐC: Khu du lịch biển Diễn Thành-Diễn Châu

ĐT: 038 3862 929

* Huyện Nam Đàn

- Nhà hàng Hoan Hợi (đặc sản Me Nam Nghĩa)

ĐC: Xóm 4-Nam Nghĩa-Nam Đàn

ĐT: 0383 785 160

- Nhà hàng Ngân Trình (đặc sản Dê Cầu Đòn)

ĐC: Xóm Quy Chính - Vân Diên - Nam Đàn

ĐT: 038 3855 163

ĐT: 0975 536 499

* Huyện Quỳnh L­ưu

- Nhà hàng khách sạn Khánh Hòa

ĐC: Thị trấn Hoàng Mai-Quỳnh Lư­u

ĐT: 038 3661 999

- Nhà hàng Hoàng Nhân

ĐC: Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lư­u

ĐT: 038 3864 819

- Nhà hàng khách sạn Ph­ương Trang

ĐC: Quỳnh Ph­ương - Quỳnh L­ưu

ĐT: 038 3661 379

Huyện Con Cuông

- Nhà hàng Châu Liên

ĐC: Khối 4- thị trấn Con Cuông

ĐT: 038 3730 234

- Nhà hàng Lan Tám

ĐC: Khối 5-Thị trấn Con Cuông

ĐT: 090 4380 766

- Nhà hàng Sáu Lài

ĐC: Khối 4-Thị trấn Con Cuông

ĐT: 038 3873 400

Huyện Quỳ Châu

- Nhà hàng Hải Chuyên

ĐC: Khối 4-Thị trấn Quỳ Châu

ĐT: 038 3844 279

- Nhà hàng Châu Sang

ĐC: Khối 2-Thị trấn Quỳ Châu

ĐT: 038 3844 227