image banner
Khách sạn Công đoàn Cửa Lò
Công ty Khách sạn Du lịch Công Đoàn Cửa Lò hiện đang quản lý và khai thác một khuôn viên rộng rãi và bãi biển đẹp, an toàn ở khu vực Cửa Lò.
Địa chỉ: 74 đường Bình Minh - Thị Xã Cửa Lò
Điện thoại:1900 585806
Fax: (84-4) 7756784
Website:

Email:

Phân loại:Khách sạn
Tiêu chuẩn:
Khung giá: Cao cấp