image banner
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1193/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục các di tích được lập hồ sơ xếp hạng năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 2
121/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Cao Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương
Lượt xem: 191
Tải về 2
112/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Lăng Quận chúa và Nhà thờ họ Phan Hoằng
Lượt xem: 236
Tải về 1
113/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Thành Lê Lợi và Đền thờ Lê Thái tổ
Lượt xem: 195
Tải về 1
114/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Lê Quốc
Lượt xem: 218
Tải về 4
111/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Tộc Nam Sơn
Lượt xem: 180
Tải về 1
2335/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Thái gốc Mạc
Lượt xem: 369
Tải về 3
2336/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Sò
Lượt xem: 420
Tải về 1
2337/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Miếu mộ bà Chúc Nhâm
Lượt xem: 364
Tải về 1
2327/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Nguyễn Hữu
Lượt xem: 406
Tải về 3
1234