image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3125/QĐ-UBND 24/08/2021 Quyết định về việc công nhận điểm du lịch đối với Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Chín Gian" tại xã Châu Kim, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 169
Tải về 7
2015/QĐ-UBND 22/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kiểm kê di tích tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 140
Tải về 7
2015/QĐ-UBND 22/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kiểm kê di tích tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 689
Tải về 1
913/QĐ-UBND 07/04/2021 Quyết định về việc phê duyệt danh mục 13 di tích được lập hồ sơ xếp hạng năm 2021
Lượt xem: 185
Tải về 3
913/QĐ-UBND 07/04/2021 Quyết định về việc phê duyệt danh mục các di tích được lập hồ sơ xếp hạng năm 2021
Lượt xem: 37
Tải về 1
293/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Hữu, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 121
Tải về 0
293/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Hữu, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 30
Tải về 0
282/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ Đại Tôn họ Trần, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 152
Tải về 2
281/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ Họ Đại tôn Họ Bùi, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 135
Tải về 0
282/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ Đại Tôn họ Trần, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 36
Tải về 2
123