image banner
Công điện số 13/CĐ.UBND hồi 16 giờ ngày 15/9/2018 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về ứng phó với siêu bão Mangkhut