Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở, Ban, Ngành; UBND huyện, thành, thị

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Thanh Tùng

Chánh Văn phòng

DĐ: 0913.577.875
Email:tungdt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Sở Xây dựng

Nguyễn Trường Giang

Giám đốc

DĐ: 0913.054.351
Email: giangnt@xaydung.nghean.gov.vn

3

Cục quản lý thị trường Nghệ An

Nguyễn Hồng Phong

Phó Cục trưởng

DĐ: 0912.488.387
Email: phongnh3@dms.gov.vn

4

Sở Giáo dục & Đào tạo

Nguyễn Trọng Hoàn

Chánh Văn Phòng

DĐ: 0983565267
Email: hoannt@giaoduc.nghean.gov.vn

5

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Võ Văn Ngọc

Phó Giám đốc

DĐ: 0912.280.108
Email: vongocdll@gmail.com

6

Sở Giao thông Vận tải

Nguyễn Quế Sự

Phó Giám đốc

DĐ: 0915.237.899
Email: sunq@gtvt.nghean.gov.vn
hoặc quesu2009@gmail.com

Nguyễn Văn Hải

Phó Giám đốc

DĐ: 0916344456
Email: hainv@gtvt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức An

Phó Giám đốc

DĐ: 0912.169.774
Email: and@gtvt.nghean.gov.vn
hoặc ankhbanqlda@gmail.com

7

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Viết Hùng

Phó Giám đốc

DĐ: 0983.629.322
Email: viethungkhcn@yahoo.com

8

Sở Công Thương

Trần Thanh Hải

Phó Giám đốc

DĐ: 0904.545.777
Email: haitt@congthuong.nghean.gov.vn

9

Sở Nội vụ

Nguyễn Viết Hưng

Giám đốc

CQ: 0238.3841697
DĐ: 
0912.435.653

             Email: hungnv@noivu.nghean.gov.vn

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Văn Trường

Phó Giám đốc

CQ: 0238.3834310
DĐ: 0915.000.789
Email: truongnv@khdt.nghean.gov.vn

11

Sở Y tế

Trần Minh Tuệ

Phó Giám đốc

DĐ: 0913.273.721
Email: tuetm@yte.nghean.gov.vn

12

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Bá Hảo

Phó Giám đốc

DĐ: 0913.567.369
Email: haonb@tttt.nghean.gov.vn

13

Sở Tài chính

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

DĐ: 0983566050
Email:nguyenthanhtungstc@gmail.com

14

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bùi Văn Hưng

Phó Giám đốc

DĐ: 0982.403.588
Email: hungbv@ldtbxh.nghean.gov.vn

15

Sở Tư pháp

Võ Văn Tám

Chánh Văn phòng

DĐ: 0913.750.070
Email: vantamtpna@gmail.com

16

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Phùng Thành Vinh

Giám đốc

DĐ: 0913.274.298
Email: ptv@nnptnt.nghean.gov.vn

17

Sở Du lịch

Nguyễn Mạnh Lợi

Phó Giám đốc

DĐ: 09104.526.779
CQ: 02383.929.567
Email:loi.thuythao@gmail.com

18

Sở Ngoại vụ

Trần Khánh Thục

Giám đốc

DĐ: 0912.292.617
Email: thuctk@ngoaivu.nghean.gov.vn

19

Toà án nhân dân tỉnh

Trần Ngọc Sơn

Chánh án

CQ: 0238.3 842474
DĐ: 0912.480.696
Email: nghean@toaan.gov.vn

20

Kho bạc  Nhà nước tỉnh

Nguyễn Ngọc Sinh

Phó Giám đốc

CQ: 0238.3842684
DĐ: 0913.053.149

21

Cục thống kê tỉnh

Phan Trường Sơn

Cục trưởng

CQ: 0238.3590386
DĐ: 0915.127.897
Email: ptson@gso.gov.vn

22

Công an Nghệ An

Phạm Thế Tùng

Giám đốc

CQ: 0692909999

23

Cục Hải quan

Chu Quang Hải

Cục trưởng

CQ: 0238.3500.888
DĐ: 0945.010.101
Email: haichq@gmail.com

24

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng

Chính ủy

 DĐ: 0976.445.389

25

Thanh tra tỉnh

Chu Thế Huyền

Chánh thanh tra

DĐ:  0912.363.464
Email: huyencttt@gmail.com

26

 Tỉnh đoàn

Lê Văn Lương

Bí thư  Tỉnh đoàn

CQ: 0238.3846450
DĐ: 0913.350.727

27

Ban Dân tộc tỉnh

Vi Văn Sơn

Trưởng ban

CQ: 0238.3846450
DĐ: 0904.475.666

28

UBMT Tổ quốc tỉnh

Trần Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch

DĐ: 0949.517.678
Email: huongphong0617@gmail.com

29

Ban thi đua khen thưởng

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban

CQ: 0238.3588265
DD: 0913.015.019

30

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Hoàng Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Thường trực

CQ: 0238.3590594
DĐ: 0919.200.567
Email: hoanghientg@gmail.com

31

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hoàng Văn Minh

Giám đốc

DĐ:0912012845
Email: minhhv@nghean.vss.gov.vn

32

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trần Mai Châu

Chánh văn phòng

CQ: 0238.842888
DĐ: 0917.137559
Email: chauvksna@gmail.com

33

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Lê Tiến Trị

Trưởng ban

CQ: 0238.3523126
DĐ:091.198.4555

34

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Nguyễn Thị Thu Thu

Giám đốc

CQ: 0238.3842902
DĐ: 0912.163.663
Email: thu.nguyenthu@sbv.gov.vn

35

Liên đoàn Lao động tỉnh

Nguyễn Thị Thu Nhi

Phó Chủ tịch

DĐ: 0913054766
Email: nhintt@liendoanlaodongna.nghean.gov.vn

36

Điện lực Nghệ An

Bành Hồng Hiển

Giám đốc

DĐ: 0963.277.319
Email: hienbhpcna@gmail.com

37

Vườn Quốc gia Phù mát

Trần Xuân Cường

Giám đốc

CQ: 0238.3873154
DĐ: 0904.213.202; 0978.324.202
Email: cuongtranpm@gmail.com

38

Cục thuế Nghệ An

Hà Lê Dũng

Phó Cục trưởng

CQ: 0238.3557558
DĐ: 0912.743.114

39

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Nguyễn Mạnh Khôi

Phó Trưởng ban thường trực

CQ: 0238.3563428
DĐ: 0912.226.122
Email: khoidanvanna@gmail.com

40

Trường chính trị tỉnh

Dương Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng

DĐ: 0946.033.568
Email: duongthanhbinh@gmail.com

41

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phạm Ngọc Cảnh
Phó Trưởng ban

Email: phamcanh10@gmail.com

DĐ: 0913529255

42

Đảng ủy Khối CQ tỉnh

Hoàng Văn Nhiên 

Phó Bí thư Thường trực 

DĐ: 0964.307.666
Email: hoangnhien64@gmail.com

43

Ban Tôn giáo tỉnh

Nguyễn Văn Long

Quyền Trưởng Ban

DĐ: 0912923366
Email: longnv@bantongiao.nghean.gov.vn

44

Sở Văn hóa, thể thao

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó giám đốc

DĐ: 0916.816.967
Email: huongntt@vhtt.nghean.gov.vn

45

Cục thi hành án dân sự tỉnh

Phạm Quốc Nam

Cục trưởng

CQ: 02383.522.558
Email: nampq.nan@moj.gov.vn

46

UBND huyện Tương Dương

Trần Văn Toản

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

DĐ: 0948.746.999
Email: hoantv@tuongduong.nghean.gov.vn

47

UBND huyện Đô Lương

Hoàng Văn Hiệp

Chủ tịch

DĐ: 0917.490.278
Email: hiephv@doluong.nghean.gov.vn

48

UBND huyện Yên Thành

  Hoàng Danh Truyền

Phó Chủ tịch

DĐ: 0915.127.542
Email: truyenhd@yenthanh.nghean.gov.vn

49

UBND thị xã Cửa Lò

Hoàng Văn Phúc 

Phó Chủ tịch UBND

DĐ: 0912037198
Email: hoangphuccualo2015@gmail.com

50

UBND huyện Nghĩa Đàn

Võ Tiến Sỹ

Chủ tịch

DĐ: 0988.481.781
Email: syvt@nghiadan.nghean.gov.vn

51

UBND huyện Thanh Chương

Trình Văn Nhã

Chủ tịch

DĐ: 0946. 871.977
Email: nhatv@thanhchuong.nghean.gov.vn

52

UBND thành phố Vinh

Trần Thị Cẩm Tú

Phó Chủ tịch

DĐ:  0936.188.513
Email: tutt@vinh.nghean.gov.vn

53

UBND huyện Quỳnh Lưu

Nguyễn Văn Thưởng

Phó Chủ tịch

CQ: 0238.3864264
DĐ: 0983727293
Email: hthuongnv@quynhluu.nghean.gov.vn

54

UBND huyện Kỳ Sơn

Vi Thị Quyên

Phó Chủ tịch UBND huyện

CQ: 0238.3875740
DĐ: 0915852678
Mail: vyquyen227@gmail.com

55

UBND huyện Diễn Châu

Lê Mạnh Hiên

Phó Chủ tịch

DĐ: 0989.243678
Email: hienlm@dienchau.nghean.gov.vn

56

UBND huyện Tân Kỳ

Phan Văn Giáp

Chủ tịch

DĐ: 0919524648

57

UBND huyện Quỳ Châu

Nguyễn Thanh Hoài

Chủ tịch

DĐ: 0947.586.688
Email: hoaint@quychau.nghean.gov.vn

58

UBND huyện Anh Sơn

Hoàng Quyền

Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0947.660.666

Email: quyenh@anhson.nghean.gov.vn

59

UBND huyện Nam Đàn

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch

DĐ: 0948.631.966
Email: sonnh@namdan.nghean.gov.vn

60

UBND huyện Quế Phong

Dương Hoàng Vũ

Chủ tịch

DĐ: 0919.548.910
Email: vudh@quephong.nghean.gov.vn

61

UBND thị xã Thái Hoà

 

62

UBND huyện Nghi Lộc

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

CQ: 0238.3614.888
Email: dungnt@nghiloc.nghean.gov.vn

63

UBND huyện Hưng Nguyên

Hoàng Anh Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0912.920.777
Email: tienha@hungnguyen.nghean.gov.vn

64

UBND huyện Quỳ Hợp

Nguyễn Đình Tùng

Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0983.822.797

65

UBND huyện Con Cuông

Hoàng Sỹ Kiện

Chủ tịch

DĐ: 0978274777
Email: hoangsykien@gmail.com

66

UBND TX Hoàng Mai

Nguyễn Anh Văn

Phó Chủ tịch

CQ: 0238.3666456
DĐ: 0914374340
Email: vanna@hoangmai.nghean.gov.vn