Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Địa chỉ: Số 31 - Đường An Dương Vương - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Phạm Thị Hoan

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

0912.743.022

hoanpt@đukdn.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Quang Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

0912.249.108

hoanq@đukdn.nghean.gov.vn

3

Ngô Đình Viện

Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

0336 524 525

viennd@đukdn.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Kiều Hưng

Chánh Văn phòng

0949.281.789

hungnk@đukdn.nghean.gov.vn

4

Văn thư

 

02383.849.237