Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Cục Thuế Nghệ An

Cục Thuế Nghệ An

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoai

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Đình Đức

Cục trưởng

02383557558

Ducnd.cucthue.nghean.gov.vn

2

Hà Lê Dũng

Cục phó

0912743114

Dunghl.cucthue.nghean.gov.vn

3

Lê Quốc Dũng

Cục phó

02383589321

Dunglq.cucthue.nghean.gov.vn

4

Võ Văn Hùng

Cục phó

02383842240

Hungvv.cucthue.nghean.gov.vn

5

Văn thư

02383557558