image banner
Phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021

Chiều 8/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Lễ phát động tại điểm cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và thu được những kết quả đáng kể. Tỷ lệ phụ nữ trên địa tỉnh chiếm hơn 50% lực lượng lao động, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,8%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,7%, cấp huyện đạt 31,2%, cấp xã đạt 29,9%; có 27% nữ làm chủ doanh nghiệp, có 32% nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ dạy nghề, các chế độ chính sách đối với lao động nữ, phụ nữ nuôi con nhỏ, trẻ em con phụ sản bị COVID-19 được quan tâm hỗ trợ đầy đủ theo quy định...

Đến nay, có hàng trăm mô hình gia đình phát triển kinh tế, gia đình hiếu học, hàng trăm Câu lạc bộ gia đình không có bạo lực được hình thành và duy trì. Tỉnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cải thiện mạnh mẽ sự tiếp cận của phụ nữ và trẻ em với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn. Từ đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trật tự và an toàn xã hội

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn những thách thức trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt là vẫn còn một số vụ bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Một số vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, gây bất bình trong dư luận. Vẫn còn tình trạng tảo hôn, chung sống không kết hôn... đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội, mà trong đó tổn thương nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay đã gây ảnh hưởng nặng nề và tác động không nhỏ tới phụ nữ trên nhiều lĩnh vực như: Việc làm, thu nhập, sức khỏe, quan hệ trong gia đình, xã hội, cơ hội phát triển...

Hy vọng các thông điệp về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới của Tháng hành động sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng cho tất cả mọi người; đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để góp phần giảm thiểu, chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em

Để các mục tiêu bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tốt hơn, góp phần giảm thiểu, chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị 07-CT/TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp giai đoạn 2021 – 2030.

Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện tốt nhất công tác bình đẳng giới, nhất là các ngành: Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao, Tư pháp, Công an, Thống kê... Đồng thời đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thành, thị cần quan tâm xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về bình đẳng giới có hiệu quả tại địa bàn; tập trung nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị, gia đình và cộng đồng về đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Các Sở, ngành, địa phương các cấp cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được giao trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của lĩnh vực ngành, địa phương. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ về bình đẳng giới…

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ký cam kết với các địa phương

Tại Lễ phát động, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh và UBND huyện Thanh Chương đã tiến hành ký cam kết về các nội dung phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

PT