image banner

Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng và thực hiện báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với 06 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Thực hiện góp ý, thẩm định báo cáo để các chính sách ban hành được áp dụng khả thi, hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
415/BC-UBND 22/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL trong 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về 3
340/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 155
Tải về 0
296/BC-UBND 06/05/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
Lượt xem: 198
Tải về 0
280/KH-UBND 28/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 191
Tải về 0
2885/UBND-NC 23/04/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an
Lượt xem: 333
Tải về 1
209/KH-UBND 30/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 -2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 174
Tải về 2
152/KH-HĐPB 04/03/2022 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 196
Tải về 3
121/BC-UBND 22/02/2022 Báo cáo kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
Lượt xem: 224
Tải về 3
3668/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 317
Tải về 2
3669/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh
Lượt xem: 517
Tải về 2
123