image banner

Chiều 18/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến 4 cấp toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

  • IT Today
  • HACKER 4.0 | Tập 4: Lời Tự Thú
  • HACKER 4.0 | Tập 3: Một Vụ Tống Tiền
  • HACKER 4.0 | Tập 2: Sự Cảnh Giác Cần Thiết
  • HACKER 4.0 | Tập 1: Cú Click
  • Chương trình Itoday số 14: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
    Chương trình Itoday số 14: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
1