image banner
Sớm ban hành khung pháp lý thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong nhữngnội dung thu hút sự quan tâm của đại biểu Quốc hội trong thảo luận về kinhtế-xã hội sáng 30/10 tại Hội trường.

Ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội khẳng định, Chương trình mục tiêu quốcgia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chươngtrình này có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục ở khu vực nông thônViệt Nam. Sau gần 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành từ trung ương đếnđịa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên chương trình đã đi vào cuộc sống vàmang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mứcsống giữa nông thôn và thành thị. Cơ sở hạ tầng được ưu tiên đầu tư xây dựng,bước đầu đã làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Theo Đại biểu Võ Đình Tín (Đắk Nông), đến nay có khoảng 52,5% số xãtrên toàn quốc đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đã và đang thực hiện theohướng nâng cao kiểu mẫu. Tuy nhiên, do đặc điểm nông thôn Việt Nam rất đa dạngvề địa hình, thành phần dân tộc, văn hóa, phong tục, tập quán… Nên số xã cònlại chưa đạt chuẩn nông thôn mới còn khá nhiều, chiếm khoảng 47,5%, nhiều xãtrong số này là xã khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Để tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 định hướngđến năm 2030, Đại biểu Võ Đình Tín kiến nghị Chính phủ sớm ban hành khungpháp lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giaiđoạn 2021-2025 để các địa phương sớm có căn cứ tổ chức triển khai thực hiệnđồng bộ và có hiệu quả.

Đồng thời xem xét ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn saunăm 2020 theo hướng đưa ra các chỉ tiêu, định hướng chung, trong đó việc thựchiện các nội dung cho các vùng, miền, còn việc ban hành tiêu chí cụ thể nêngiao cho các địa phương nghiên cứu, ban hành để phù hợp với đặc điểm, điều kiệnthực tế của địa phương để nêu cao tinh thần sáng tạo và cách làm phù hợp vớitừng vùng miền, từng tỉnh cụ thể mà vẫn đảm bảo được chất lượng của nông thônmới.

Tích hợp toàn diện các nội dung tại các chương trình, dự án riêng vàoChương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thiết lập cơ chế quảnlý, điều phối, hỗ trợ, khuyến khích, phát huy vai trò chủ thể của người dân,thật sự trao quyền làm chủ cho nhân dân, nơi nào làm tốt, nơi nào tạo đượcphong trào thi đua sâu rộng thì nơi đó được nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách tăngdần theo hằng năm để làm đầu kéo cho các địa phương khác cùng theo.

Nguyễn Hoàng
Chinhphu.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image