image banner
Hỗ trợ hơn 1.000 tấn xi măng làm đường bê tông ở Quế Phong
Thực hiện Chương tình xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2016 đến nay, Quế Phong được tỉnh hỗ trợ hơn 1.000 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn.


Làm đường bê tông tại xã Mường Nọc


Sau khi tiếp nhận hơn 1.000 tấn xi măng, Quế Phong đã bàn giao cho 4 xã là Mường Nọc (447,2 tấn), Tiền Phong (102,9 tấn), Cắm Muộn (102,9 tấn) và Quế Sơn (371 tấn).


Để thực hiện tốt việc làm đường giao thông nông thôn, các xã vận động người dân đóng góp hơn 650 triệu đồng, hiến 5.560 m2 đất, hơn 2.000 ngày công lao động, góp vật tư giá trị 224 triệu đồng... Nhờ vậy, người dân ở 4 xã được hưởng lợi chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh làm được gần 7 km đường bê tông.

Hoàng Vĩnh
Nguồn: Báo Nghệ An (10/8/2016)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image