image banner
Sẽ ban hành Quy định công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng đang lấy ý kiến của các tổ chức và cá nhân về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo Quyết định, tiêu chí để đánh giá Tuyến phố văn minh đô thị gồm: Tiêu chí về kiến trúc cảnh quan; tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật; tiêu chí về vệ sinh môi trường; tiêu chí về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Cụ thể như sau:

Anh-tin-bai

Tiêu chí đánh giá tuyến phố văn minh đô thị

UBND tỉnh quy định nguyên tắc đánh giá, chấm điểm để công nhận Tuyến phố văn minh đô thị như sau: UBND các huyện, thành, thị ban hành quyết định thành lập Tổ thẩm định để đánh giá tiêu chí công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quản lý; thành lập Tổ thẩm định. Việc đánh giá tuyển phố văn minh đô thị được thực hiện bằng phương pháp tính điểm, điểm đánh giá là tổng số điểm đạt được của các tiêu chí. Tuyến phố văn minh đô thị đủ điều kiện được công nhận khi tổng số điểm các tiêu chí đạt từ 75 điểm trở lên; trường hợp đạt điểm bình quân dưới 75 điểm hoặc có bất kỳ một tiêu chí nào đạt tổng điểm nhỏ hơn 50% so với điểm tối đa thì đề nghị địa phương tiếp tục hoàn chỉnh những nội dung còn tồn tại, hạn chế và Tổ thẩm định thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận tuyến phố văn minh đô thị được biết. Thời hạn công nhận 02 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Trình tự, cách thức thực hiện: UBND phường, thị trấn thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, tổ chức thẩm định tổ chức kiểm tra thực tế, ghi nhận hiện trạng, lập biên bản đánh giá, chấm điểm tuyến phố văn minh đô thị. UBND cấp huyện xem xét, ban hành quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định tuyến phố văn minh đô thị của Tổ thẩm định.

Thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị xét công nhận phố văn minh đô thị; báo cáo kết quả thực hiện xây dựng phố văn minh đô thị theo các tiêu chí tại Quy định này; biên bản đánh giá, chấm điểm của Tổ thẩm định; biên bản lấy ý kiến và cam kết thực hiện của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên tuyến phố; các hình ảnh liên quan đến kết quả xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Trường hợp các tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận, nhưng quá trình thực hiện có vi phạm, không đảm bảo các tiêu chí quy định của Quy định này thì UBND cấp huyện thông báo đến UBND phường, thị trấn nơi đề nghị công nhận biết và thu hồi Quyết định công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Sau khi đơn vị hoàn chỉnh những nội dung còn tồn tại sẽ tiếp tục đề nghị công nhận lại tuyến phố văn minh đô thị cho năm tiếp theo.

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Quyết định tại đây.

Kim Oanh (tổng hợp)