image banner
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nghi Liên tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh
Xem chi tiết Tải về